Infiltrationsanläggning

infiltrationsanläggning

Kostnaderna för att anlägga en infiltrationsanläggning varierar enormt, på grund av en mängd olika skäl. Dels finns det de mer uppenbara kostnaderna –. För att överhuvudtaget kunna anlägga en infiltrationsanläggning behöver man rätt marktyp, alltså ingen lera och inte för grov jord. Det krävs också att grundvattnet inte ligger nära markytan eftersom det då riskerar att förorenas. För att kunna avgöra om just din tomt är lämplig för en infiltrationsanläggning är det klokt att anlita. På yoshitune.info hittar du allt du behöver veta om eget avlopp, infiltrationsanläggning med markbädd, infiltrationsbädd och slamavskiljare.

Infiltrationsanläggning - effekt

Hade tidigare enkammarbrunn denna placerad nära huset Nu ska det vara trekammarbrunn. När markbädden ligger högre än huset behövs pumpning. Infiltrationsanläggning är ett vanligt alternativ till minireningsverk när det gäller rening av avloppsvatten från ett enskilt avlopp. Jorden får heller inte vara för grovkornig eftersom vattnet då inte hinner renas innan det når grundvattnet. Våra första två är placerade nära huset…ungefär där enkammarbrunnen fanns.

Infiltrationsanläggning - vljer

Skisser över en infiltration från Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd. Så här fungerar en infiltrationsanläggning; Först avskiljs grövre fasta delar, vilka sen blir slam som måste sugas upp med jämna mellanrum och transporteras bort. Läs mer i Naturvårdsverkets faktablad om infiltrationsanläggningar. Där försöker både vi och andra husägare med erfarenhet av avloppsfrågor att hjälpas åt för att besvara de frågor ni kan tänkas ha kring infiltrationsanläggningar, trekammarbrunnar och allt som hör dem till. Med enbart markbädd finns ingen möjlighet till kretslopp av närsalter från avloppsvattnet. infiltrationsanläggning

0 kommentarer