Deltidsbrandman

deltidsbrandman

Att vara deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för företagen och invånarna i den ort där du bor. Fystester för deltidsbrandman. Testet består av sju delar. Rullbandstest, styrketest, arbetsrelaterat test, simtest, höjdprov, klaustrofobitest samt fordonskörning. De olika deltesterna beskrivs nedan. Att arbeta som deltidsbrandman innebär en mängd fördelar och samtidigt ett engagemang i samhället. Vill du rädda liv, egendom och miljö? Då kanske jobbet som deltidsbrandman skulle kunna vara något för dig. I Sverige finns cirka orter med deltidsanställd personal i beredskap dygnet runt alla årets dagar.

Deltidsbrandman - frst

Inom två år efter anställning ska deltidsbrandmannen även genomgå kursen Räddningsinsats. Efter den är du redo att åka med din grupp. Att vara anställd som deltidsbrandman innebär att man har en bisyssla, den ska alltid godkännas av huvudarbetsgivaren. Men chansen är lika stor att han är på jobbet. Vi har därför sammanställt ett antal frågor som vi vet brukar bli aktuella i samtalet med den person som vi båda vill ska ingå i våra respektive organisationer.

Deltidsbrandman Video

Testar Brandkårens Fystest deltidsbrandman

0 kommentarer